Invånarna i Stockholms län är de mest innovativa och kreativa när det kommer till patent, varumärke och design. Det visar statistik som PRV (Patent- och registreringsverket) tagit fram.

Enligt statistiken från PRV toppar Stockholm listan över de län som lämnat in flest ansökningar gällande patent, varumärken och designskydd. 
 
 
Antal ansökningar om designregistrering har ökat mest, med hela 57 procent, från 128 ansökningar år 2014 till 202 ansökningar år 2015.  Antal varumärkesansökningar har ökat med med 5,7 procent jämfört med året innan. Antalet patentansökningar däremot har gått tillbaka med knappt 10 procent, jämfört med år 2014.
 
 
 
– Sett till antal inlämnade ansökningar i alla tre kategorier placerar sig Stockholms län som solklar etta på topplistan över de mest innovativa länen i Sverige. Stockholmarna har förstått vikten av att ta väl hand om sina immateriella tillgångar, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

 

PRV (Patent- och registreringsverket) är myndigheten för immateriella rättigheter i Sverige. Vi arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.Kontakt


Rebecka Grunditz

Pressansvarig

press@prv.se

08-782 27 00

Henrietta Thollén

Presskommunikatör

press@prv.se

08-782 27 00

Margareta Ternell

Marknadsdirektör

press@prv.se

08-782 27 00