Invånarna i Västra Götalands län hör till de tre mest innovativa och kreativa människorna i Sverige, sett till antalet ansökningar om varumärke, patent och designregistreringar. Det framgår ur statistik som PRV (Patent- och registreringsverket) har tagit fram.

Med 1 246 varumärkesansökningar, 256 patentansökningar och 69 designregistreringar år 2015 är Västra Götalands län ett av de mest innovativa områden i Sverige.


 
Enligt statistik som Patent- och registreringsverket tagit fram har antalet patentansökningar ökat med nästan 13 procent jämför med föregående år, och antalet varumärkesansökningar med 2,2 procent. Antalet designregistreringar har däremot gått tillbaka något med drygt 4 procent.

 
– Västra Götalands län står för en stor del av ansökningarna som kommer in till PRV och de senaste årens ökning visar på att trenden fortsätter. Regionens företagare har förstått att en tydlig strategi kring de immateriella tillgångarna bildar grundstenen för en framgångsrik verksamhet, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.
 
PRV (Patent- och registreringsverket) är myndigheten för immateriella rättigheter i Sverige. Vi arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.
 Kontakt


Rebecka Grunditz

Pressansvarig

press@prv.se

08-782 27 00

Henrietta Thollén

Presskommunikatör

press@prv.se

08-782 27 00

Margareta Ternell

Marknadsdirektör

press@prv.se

08-782 27 00